வசந்த உற்சவம் நான்காம் நாள் பூ சொரிதல்

அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் திருகோயில் வசந்த உற்சவம் நான்காம் நாள் பூ சொரிதல்