வசந்த உற்சவம் நான்காம் நாள் பூ சொரிதல்

/
அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர்…