தீபத் திருவிழா பந்தக்கால் நடும் விழா

/
    திருவண்ணாமலை அருள்மிகு…