3 Star Hotels

Name Adress Phone Nos
Nala Residency No.21, Anna Salai,, 9585550205
Hotel Arunachala 5, Vada Sannathi Street, 9345215204
Ramkrishna Hotel 34-F, Polur Road, 04175 -250003
Ramana Towers 10/J/1 Chengam Road
4th Street, Opp. to Ramanasramam,
04175 -235 437
Akash Hotel 9-H, Polur Road, 04175-252151
Annamalai Guest House 6A, Sannathi Street, 04175 – 222750
Ganesh International Hotel 111-A, Big Street, 04175 -226701
Sri Ram Lodge Gopuram Street, 04175- 224949
Lakshmi Residency Inn 69, Chengam Road, 04175 – 236099
Sri Venkateswara Lodge No.64/93, Kattbomman Street, 9894180056
Sri Amman Lodge No.15/53 Mathalangula street, 9443006362
Ramana Residency No.80. Krishna Street, 04175 – 252425
Hill View Residency No 120 Seshatri Mada Street, 9442712441

5 Star Hotels

Name Adress Phone Nos
Arpanaa Hotel No.7, Sriram Nagar, 04175- 254755
Shiva Residency Nehru Nagar, Vengikkal, 04175 233 003
Sunshine Guest House #5 Annamalai Nagar, 9566559159
Ashraya Hotel 9,Ganapathy Nagar, Chengam Road, 04175 – 322444

Resort

Name Adress Phone Nos
Sparsa Resort 34, Athiyanthal Village, Chengam Road, 04175- 236911
Arunai Anantha Resort Chengam Road, 04175 – 237275